This Trunkshow Has Ended

 • Nellie Partow-Look 11 2 Items
  Look 11 2 Items
  • Payton Skirt by Nellie Partow for Preorder on Moda Operandi

   Nellie Partow

   Payton Skirt

   $725 ($363 deposit)

   €680 (€340 deposit)

   €567 (€284 deposit)

   Trunkshow Ended

  • Isadora Hand Knit Sweater by Nellie Partow for Preorder on Moda Operandi

   Nellie Partow

   Isadora Hand Knit Sweater

   $1,450 ($725 deposit)

   €1,360 (€680 deposit)

   €1,133 (€567 deposit)

   Trunkshow Ended